• نام کتاب: سلحشور آتش
  • نویسنده: امیرحسین زارع رهنورد
  • کاور: یاسی
  • ویراستار: امیرحسین زارع رهنورد
  • ژانر: فانتزی، حماسی

منتظر نظرات خوبتون هستم


لینک های دانلود: در ادامه مطلب


فصل اول:زندگی مخفی والتر میتی
فصل دوم:ساعت شلوغی
فصل سوم:ربوده شده
فصل چهارم:نمی خواهم زنده بمانم
فصل پنجم:بایوشاک اینفینایت
فصل پنج و نیم:رفقای خوب
فصل پنج و نیم:رفقای خوب
فصل هفتم:امپراطوری ضربه میزند
فصل هشتم:هابیت:سفر غیر منتظره
فصل نهم:قلعه ی آهنین
فصل دهم:به نام پادشاه
فصل یازدهم:سگ های انباری
فصل دوازدهم:برادران گریم
فصل سیزدهم:من افسانه هستم(نیستم)
فصل چهاردهم:جاده
فصل پانزدهم:اساسینز کرید:افشاگری ها
فصل شانزدهم:این گروه خشن
فصل هفدهم:سیگار پشت سیگار
فصل هیجدهم:نقشه بازی
فصل نوزدهم:تایتانیک
فصل بیستم:آرگو
فصل بیست و یکم:سیمای زنی در دور دست
فصل بیست و دوم:ام را به نشانه مرگ بگیر
فصل بیست و سوم:خاطرات پینه بسته
فصل بیست و چهارم:لویاتان
فصل بیست و پنجم:همه چیز از دست رفته
فصل بیست و ششم:سرزمین های مرزی
فصل بیست و هفتم:برخورد نزدیک از نوع سوم

فصل بیست و هشتم:مردگان قصه نمیگویند
فصل بیست و نهم:سلحشور
فصل بیست و نه نیم:اراذل بی‌آبرو

فصل سی:کشتار با اره برقی در تگزاس