کاور موجود نیست


  • نام اثر: گدا
  • نویسنده: کی دو پاسیان
  • زبان: فارسی
  • تایپیست: محمد
  • نسخه: PDF
  • سایت مرجع: بوک پیج

قسمتی از داستان:


 

پیش از آنکه پانزده ساله شود، جوانی زرنگ و هشیار بود، روزی به راهی می­گذشت، کالسکه ای او را زیر گرفت و پاهایش شکست و چند روز بعد در بیمارستان بریده شد. از آنروزیکه با عصا حرکت می­کرد، دیگر کاری از او ساخته نبود،جز گدایی کاری نداشت، زن نیکوکاری او را در باغ خود پناه داد لقمه نانی می­خورد،در گوشه ای به سر می برد،­ولی افسوس که آن زن نیز مرد و آن بیچاره از همه­جا ناامید شد و بدون کمک و یاور ماند، روز ها در آن دهکده گدایی می­کرد و هیچوقت از آنجا بیرون نمی­رفت، هرچه به او می دادند قانع بود، مردم دهکده از دست او سیر شده بودند هیچکس برای او احساس ترحم نمی­کرد هروقت او را می­دیدند به یکدیگر می گفتند :
- چرا ما را ول نمیکنی؟ مگر تا روز قیامت باید سربار ما باشی؟ ما را خسته کرده ای!


لینک دانلود: در ادامه مطلب

دریافت