شازده کوچولو از گل سرخ پرسید:

"آدمها کجان؟"

و گل گفت:

"باد به اینور و آنورشان می برد!

این بی ریشگی . . .

حسابی اسباب دردسرشان شده!"


--------------------------------------------

جواب یکی از دوستان:

شازده کوچولو : چرا تو شبکه های اجتماعی دست از سر ما بر نمیدارن!؟
روباه : چون فقط همین یه کتاب و خوندن

-ـ-