کاور موجود نیست  • نام کتاب: در جستجو عدن
  • نویسنده: آتوسا الف. لام.
  • ویراستار: آیدا
  • ژانر: فانتزی، ماجراجویی
  • سایت مرجع: بوک پیج

توضیحات مختصر درباره کتاب:


در سنگ نوشته های آخشیج* آثاری از پنج کلید نیرومند وجود دارد که زمانی به فرمان اهوره ها ( خدایان نیکو سرشت) در شهری کهن در زیر زمین، مدفون گشته است. شهری که امروزه همگان از آن به عنوان افسانه ی عدن یاد می کنند، اولین اجتماعی که در ابتدای خلقت توسط اهوره ها شکل گرفت، مکانی مقدس که دیوان هرگز نتوانند پای در آن نهد. هر که این افسانه را حقیقت شمرد و در جستجوی عدن به دنبال پنج کلید افسانه ای رود، قدرتی فراسوی تفکر بشر بدست خواهد آورد. قدرتی که به واسطه ی آن نه تنها زمان را تحت سلطه ی خویشتن در می آورد بلکه می تواند بر همه ی 4 دنیای موازی از پردیس* گرفته تا آتشگاه* حکومت کند.


لینک دانلود: در ادامه مطلب


مقدمه

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم